Software Industry Survey 2015

Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Vastaamalla tähän kyselyyn autatte meitä keräämään tärkeätä tietoa maamme ohjelmistoalasta ja sen nykytilasta.

Kyselyn tulokset sekä yrityskohtainen analyysi vastauksista lähetetään vastaajille tuloksien valmistuttua.

Kyselyn toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Yhteyshenkilönä toimii Eetu Luoma, sähköpostiosoite eetu.luoma@jyu.fi. Lisätietoja saatte osoitteesta http://www.softwareindustrysurvey.fi.

VASTAUSOHJE: Täyttäkää lomake yrityksenne nykytilan perusteella. Mikäli johonkin kysymykseen vastaaminen edellyttäisi vaikeasti saatavissa olevia tietoja, myös arvio käy vastaukseksi.

VASTAUKSENNE OVAT LUOTTAMUKSELLISIA.

Kyselyssä on 33 kysymystä.