Kysely on päättynyt tältä vuodelta 9. joulukuuta.

Survey has ended this year on 9th of December.

Undersökningen är avslutad i år den 9 december.